czwartek, 6 listopada 2014

Szczepienia - wątpliwości Pana Zdzisława

37 komentarzy:

 1. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:06

  Czy
  wysokie stężenie przeciwciał w surowicy w wyniku szczepienia, jest
  jedynym warunkiem skutecznej ochrony, czy też znaczenie mają również
  cechy jakościowe tych przeciwciał?

  OdpowiedzUsuń
 2. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:07

  Czy
  sztuczne indukowanie produkcji przeciwciał poprzez szczepienie z
  pominięciem naturalnych barier organizmu, gwarantuje ochronę przed
  zachorowaniem na zakaźną chorobę dziecięcą?

  OdpowiedzUsuń
 3. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:07

  Co
  jest wyznacznikiem skuteczności szczepionki w toku badań klinicznych?
  Czy badane osoby szczepione są wystawiane na bezpośredni kontakt z
  odnośnymi zakaźnymi patogenami w środowisku w celu stwierdzenia czy ulegną zakażeniu?

  OdpowiedzUsuń
 4. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:07

  Czy
  sztuczne indukowanie produkcji przeciwciał poprzez szczepienie z
  pominięciem wszystkich naturalnych barier organizmu jest równoznaczne z
  powstaniem odporności na patogen, takiej samej jak w przypadku
  naturalnej infekcji?

  OdpowiedzUsuń
 5. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:08

  Proszę
  o przedstawienie wyników szerokich badań naukowych, które
  zweryfikowały bezpieczeństwo stosowania pełnego kalendarza szczepień
  dziecięcych i podawania wielu szczepionek podczas jednej wizyty, w
  porównaniu do dzieci nieszczepionych żadną szczepionką.

  OdpowiedzUsuń
 6. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:08

  W jaki sposób na podstawie krótkiego i powierzchownego badania
  kwalifikacyjnego do szczepienia można wykluczyć rozpoczynającą się
  ostrą infekcję z gorączką, czy zaostrzenie choroby przewlekłej co
  stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do szczepień?

  OdpowiedzUsuń
 7. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:08

  Kto ustala listę przeciwwskazań do szczepień w Polsce i kto ponosi odpowiedzialność za te ustalenia?

  OdpowiedzUsuń
 8. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:09

  W jaki sposób można wykluczyć nadwrażliwość na składniki szczepionki przed szczepieniem?

  OdpowiedzUsuń
 9. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:11

  Czy
  patogeny szczepionkowe mają zdolność spowodować chorobę przeciw której
  są wymierzone? Jeśli tak, proszę podać w przypadku których szczepionek
  występuje takie ryzyko?

  OdpowiedzUsuń
 10. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:12

  Proszę
  wymienić, które szczepionki stosowane w Polsce zawierają śladowe ilości
  związku rtęci (tiomersalu) używanego jako konserwant w pierwszym etapie
  produkcji oraz w ulotkach których preparatów został wymieniony?

  OdpowiedzUsuń
 11. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:12

  Proszę
  o informacje, które szczepionki stosowane w Polsce zawierają związki
  aluminium, oraz o chorobach, których związek z narażeniem organizmu na
  działanie aluminium jest aktualnie znany?

  OdpowiedzUsuń
 12. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:12

  Które
  szczepionki dopuszczone do stosowania w Polsce, zostały wyprodukowane w
  oparciu o ludzkie linie komórkowe wyprowadzone z komórek pozyskanych w
  wyniku aborcji, oraz dla których z tych szczepionek jest dostępna
  etyczna alternatywa?

  OdpowiedzUsuń
 13. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:12

  Proszę
  o informacje na temat pochodzenia szczepów bakterii i wirusów oraz ich
  antygenów w szczepionkach z obowiązkowego kalendarza szczepień.

  OdpowiedzUsuń
 14. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:13

  Proszę o wyjaśnienie właściwości immuno- i patogennych szczepionek, rodzaju
  zastosowanych adjuwantów i konserwantów, ich wpływu na zdrowie, a także
  zawartości białek odzwierzęcych.

  OdpowiedzUsuń
 15. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:14

  Proszę
  o wyjaśnienie korzyści płynących z karmienia piersią nazywanego
  „naturalną szczepionką” oraz ochronnego działania na zdrowie dziecka
  oraz jakie lekarz ma kwalifikacje żeby doradzać rodzicom w tej kwestii.
  Jeśli kwalifikacje są niewystarczające prosimy o wskazanie gdzie
  uzyskamy fachowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.

  OdpowiedzUsuń
 16. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:14

  Jaki
  wpływ na możliwe wystąpienie poważnych powikłań poszczepiennych może
  mieć występowanie alergii, astmy i innych chorób typu
  autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny
  dziecka?

  OdpowiedzUsuń
 17. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:14

  Proszę o wyjaśnienie po których szczepionkach mogą wystąpić, na czym
  konkretnie polegają, jakie maja trwałe skutki oraz jakie są metody
  diagnozowania i leczenia następujące niepożądanych odczynów
  poszczepiennych opisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
  NOP:
  1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
  a) obrzęk,
  b) powiększenie węzłów chłonnych,
  c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
  2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
  a) encefalopatia (zapalenie mózgu),
  b) drgawki gorączkowe,
  c) drgawki niegorączkowe,
  d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
  e) zapalenie mózgu,
  f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  g) zespół Guillaina-Barrégo;
  3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
  a) bóle stawowe,
  b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
  c) gorączka powyżej 39°C,
  d) małopłytkowość,
  e) nieutulony ciągły płacz,
  f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),
  g) reakcja anafilaktyczna,
  h) reakcje alergiczne,
  i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),
  j) wstrząs anafilaktyczny,
  k) zapalenie jąder,
  l) zapalenie ślinianek,
  m) porażenie splotu barkowego,
  n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.

  OdpowiedzUsuń
 18. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:15

  Czy
  w przypadku wystąpienia u dziecka powikłań zdrowotnych w zbieżności
  czasowej ze szczepieniem, są wykonywane konkretne badania i analizy
  laboratoryjne w celu obiektywnego stwierdzenia/wykluczenia związku ze
  szczepieniem i składnikami szczepionki? Jeśli tak, proszę wymienić jakie
  badania i analizy laboratoryjne są wykonywane w przypadku wszystkich
  NOP wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz ulotkach
  informacyjnych szczepionek, czy są wykonywane obligatoryjnie oraz proszę
  o udostępnienie procedur obowiązujących w tym zakresie lekarzy na
  terenie Polski.

  OdpowiedzUsuń
 19. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:15

  Czy
  niepożądane odczyny i powikłania poszczepienne mogą wystąpić tylko w
  okresie do 4 tygodni od szczepienia i do 12 miesięcy dla szczepienia
  BCG, czy też mogą być również znacznie odłożone w czasie, nawet wiele
  lat po szczepieniu?

  OdpowiedzUsuń
 20. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:15

  W
  jaki sposób mogę uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za
  wystąpienie powikłania poszczepiennego gdy wystąpiło na skutek błędu
  lekarza, winy producenta oraz skarbu państwa, które nakłada obowiązek
  szczepień?

  OdpowiedzUsuń
 21. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:15

  Czy
  kwalifikujący do szczepienia lekarz zagwarantuje nam odpowiedzialność
  materialną i prawną ze ewentualne negatywne skutki zdrowotne wywołane
  niepożądanymi odczynami i powikłaniami poszczepiennymi?

  OdpowiedzUsuń
 22. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:16

  Proszę
  o wyczerpującą informację jak mamy postępować w sytuacji wystąpienia
  niepożądanego odczynu poszczepiennego i w jaki sposób możemy mieć wpływ
  na zgłoszenie go do odpowiednich urzędów?

  OdpowiedzUsuń
 23. Ludwik Nosowski6 listopada 2014 14:17

  SZCZEPIONKA PRZECIW GRUŹLICY
  Czy szczepionka przeciw gruźlicy ochroni moje dziecko przed najczęstszą płucną postacią gruźlicy?

  Czy szczepionka ochroni moje dziecko przed innymi postaciami
  gruźlicy tj. np. gruźlicą rozsianą, wielonarządową, kości, itd.
  W
  jaki sposób u noworodka/niemowlęcia wyklucza się wrodzone niedobory
  odporności, w przypadku których podanie szczepionki jest bezwzględnie
  przeciwwskazane, gdyż może spowodować rozsianie szczepionkowych prątków
  gruźlicy w organizmie (w organach w tym w mózgu, w kościach, do zgonu
  włącznie)?
  Proszę o szczegółowe opisanie niepożądanych odczynów
  poszczepiennych oraz możliwych odległych w czasie powikłań
  poszczepiennych, które mogą wystąpić w wyniku podania szczepionki
  przeciw gruźlicy.
  Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw gruźlicy:
  - poronnego Fenomenu Kocha, owrzodzenia, zmiany ropnej a także ropnia podskórnego
  - powiększenia węzłów chłonnych o średnicy ponad 10 mm oraz ich zmian ropnych

  - uogólnionego rozsiewu prątków gruźlicy, rozsiewu wielonarządowego,
  zapalenia kości i szpiku oraz zmian w innych narządach i tkankach,
  takich jak zapalenie ucha środkowego, ropnia pozagardłowego, zmian
  węzłowych
  - keloidu oraz zmian o charakterze alergicznym w rodzaju
  wysypek, wyprysków, rumienia guzowatego, pryszczykowego zapalenia
  spojówek, zapalenia tęczówki
  Przez ile lat po szczepieniu przeciw gruźlicy mogą wystąpić powikłania poszczepienne u mojego dziecka?
  SZCZEPIONKA PRZECIW WZW B

  W jaki sposób u noworodka wyklucza się stan ostry chorobowy w
  pierwszych godzinach życia, który jest przeciwwskazaniem do szczepienia
  przeciw wzwB?
  Jakie jest uzasadnienie podawania szczepionki przeciw wzw B noworodkowi jeśli matka nie jest nosicielką choroby?
  Jakie warunki powinna spełnić placówka służby zdrowia żeby nie narazić pacjenta na zakażenie wzw B?
  Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw wzw B:
  - małopłytkowości krwi
  - powiększenia węzłów chłonnych
  - choroby posurowiczej i anafilaksji
  - zaburzeń ze strony układu nerwowego
  - obniżenia ciśnienia krwi
  - skurczu oskrzeli
  - wymiotów, biegunki i nudności
  - podwyższenia enzymów wątrobowych

  OdpowiedzUsuń
 24. Sz. Panie Ludwiku, rozumiem, że ma Pan cały ogrom pytań i wątpliwości dotyczących szczepień. Czuję się nimi zasypana. Nie wiem tylko do końca, czy pańską intencją faktycznie jest poszukiwanie odpowiedzi na te pytania, czy odpytanie mnie, ponieważ odpowiedź na część z nich znajduje się już na moim blogu - np. na pytania dotyczące szczepienia przeciw gruźlicy. Zachęcam zatem do zapoznania się z już istniejącymi wpisami dotyczącymi szczepień na moim blogu oraz ewentualnie z bibliografią do nich, która zawsze zawiera szersze, bardziej szczegółowe informacje. Obiecuję, że postaram się odnieść do Pańskich pytań, które nie mają jeszcze tutaj odp. Tak jak w przypadku wątpliwości pana Zdzisława, będę odpowiadać w postaci postów, aby dostęp do wiedzy był łatwiejszy dla każdego odwiedzającego, nie chcę odsyłać czytelników do poszukiwań w komentarzach. Zadaje Pan wiele pytań, na które udzielenie odpowiedzi wymaga zrozumienia ze strony czytelników skomplikowanych mechanizmów działania układu odpornościowego a także zasad funkcjonowania EBM, tworzenia i interpretowania badań naukowych, statystyki. Są to tematy niezwykle obszerne. Zrobię ile w mojej mocy, aby przybliżyć te aspekty, choć znów budzi się we mnie pytanie... co z zaufaniem do zawodu lekarza? Rozumiem, że chce Pan wiedzieć i rozumieć, ale pyta Pan m.in. o to na jakiej podstawie lekarz podejmuje wiele decyzji medycznych, na co mogę odpowiedzieć już teraz - na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zdobytych podczas wielu lat mozolnej nauki i pracy.

  OdpowiedzUsuń
 25. Hmm..to juz chyba jakies mocno specyficzne rejony musza byc jesli w piaskownicach znajduja sie zyletki i igły.. jestem sobie w stanie wyobrazic kawakek szkla, bo powiedzmy cos sie rozbilo, ale zyletki? To juz chyba jakies getto z lat 90;))

  OdpowiedzUsuń
 26. Oj, zdziwiłaby się Pani w jak porządnych dzielnicach Wrocławia, przy jak "ekskluzywnych" przedszkolach można takie rzeczy jak igły znaleźć...niestety. A żyletkę ostatnio chłopiec znalazł w tramwaju.

  OdpowiedzUsuń
 27. Spośród zadanych przez pana Ludwika 23 ;) pytań tylko jedno dotyczy szczepionki przeciw gruźlicy, który to temat był już przez Panią poruszany. Czy jest zatem szansa, że na pozostałe pytania odpowie Pani w miarę możliwości? Może w osobnym poście, zbiorczo? Niektóre z tych pytań są naprawdę nurtujące. Rodzice zazwyczaj nie mają pojęcia o obowiązujących procedurach i ulegają sugestiom personelu placówki medycznej, nie wiedząc, że powinni o coś dopytać, albo czegoś dopilnować.
  Byłabym wdzięczna :)

  OdpowiedzUsuń
 28. Jest też obszerny post o rtęci, o którą pyta Pan Ludwik oraz link do wywiadu, gdzie padają pytania o substancje trujące w szczepionkach. Jeśli nadal niewyczerpujące - zawsze staram się podlinkować teksty bibliografią, gdzie można znaleźć więcej danych. Tak jak napisałam Panu Ludwikowi, będę stopniowo odpowiadać na te i inne pytania rodziców, ale na pewno nie zrobię tego w jednym zbiorczym poście, bo to oznaczałoby, że mam materiał na całą książkę do wydania, albo odrębny blog tylko o szczepieniach. Może i pomysł niezły, ale trochę zbyt czasochłonny jak na działalność hobbistyczną i zupełnie dodatkową do życia zawodowego i prywatnego ;). W miarę możliwości (zależących głównie od czasu), będę stopniowo odpowiadać na pytania. Nie wiem, czy za każdym razem dokładnie w takiej postaci, w jakiej się pojawiają, Bo pytania o to na jakiej podstawie lekarz stwierdza choroby lub ich brak, to temat zbyt obszerny, proszę wybaczyć, ale powtórzę - na podstawie wiedzy. Czy mam wypisywać program studiów, staży, tysiące problemów medycznych na podstawie których zbieramy wiedzę i doświadczenie, nazwiska nauczycieli, listę podręczników, baz danych, czasopism medycznych??? Na wiele z pytań Pana Ludwika, m.in. o odpowiedzialność prawną w razie NOP, szczepionki zawierające tiomersal itd. znajdzie Pani odpowiedzi na stronie http://pediatria.mp.pl/ Nie wiem czy jest sens powtarzać te odpowiedzi?

  OdpowiedzUsuń
 29. Dziękuję za linka :)
  Wstawiam bezpośredniego linka do artykułu o odpowiedzialności prawnej www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/show.html?id=71532

  Proszę się nie dziwić pytaniom o sposób stawiania diagnozy :) Jako pacjenci i rodzice często spotykamy się z rutynowym podejściem lekarzy i diagnozowaniem "na oko" bez spoglądania na pacjenta. Pacjent zwyczajnie nie wie czy ma prawo domagać się wykonania badań, czy może lekarz nie ma wcale obowiązku takich badań zlecać? A często wszystko rozbija się jedynie o cenę badań i NFZ...

  To już nie te czasy, w których zaufaniem darzono sam zawód lekarza. Teraz każdy lekarz oceniany jest indywidualnie, bo dla niektórych jest to zwykła "robota", a dla innych (oby takich jak najwięcej) powołanie i życiowa pasja.

  Pozdrawiam serdecznie :)

  OdpowiedzUsuń
 30. Widze, ze nie ma sensu poszukiwanie odp i zadawanie pytan, bo autorka blogu usuwa niewygodne dyskusje.

  OdpowiedzUsuń
 31. Usuwam komentarze obraźliwe i wulgarne, które nie należą do zasad dyskusji. Zapraszam do zadawania pytań i podjęcia rozmowy zamiast rzucania takich tekstów bez pokrycia i bez jakiegokolwiek celu poza może próbą wyprowadzenia mnie z równowagi - nieudaną. Sama się czasem sobie dziwię, że nie usuwam tych insynuacji wobec mojej osoby, których pełno można znaleźć w komentarzach, ale to by tylko podsyciło wyobraźnię wielbicieli teorii spisku, takich jak Pan/ Pani. Dlatego i powyższy komentarz pozostawię, pokazuje jaką drwinę robią niektórzy komentujący z czegoś, co potencjalnie może wnieść sporo dobrego - konstruktywnej rozmowy.

  OdpowiedzUsuń
 32. Czyli jednak widze tu pewna trudnosc w przyjeciu nawet nie krytyki, co postawy pelnej watpliwosci, zastanawiajacej sie nad konsekwencjami naszych wyborow. Nie mialam na celu wyprowadzenia Pani z rownowagi, czego juz niestety nie bedziemy mogly pokazac innym, bo komentarze zostaly usuniete. Zostaje tylko wiara w Pani slowa.
  Nie teoria spisku jest tu problemem, ale brak konkretnych wynikow badan przemawiajacych za szczepieniami. Pozostaje wierzyc Pani no i autorytetom, ale to w naszych czasach jest zbyt malo, ludzie lubia miec wiedze i podejmowac na jej podstawie decyzje. Mamy mnostwo mozliwosci dojscia do informacji, wiec jakakolwiek indoktrynacja powoli odchodzi.

  OdpowiedzUsuń
 33. Odsyłam do bibliografii na której się opieram, to zawsze są wiarygodne dane z badań naukowych. Czasy medycyny opartej na autorytetach dawno się skończyły i właściwie to dobrze, nie można opierać decyzji dotyczących zdrowia i życia na obserwacjach i opinii jednej osoby, jakkolwiek nie byłaby mądra i szanowana. Na szczęście mamy możliwość zweryfikowania założeń za pomocą badań naukowych. dzięki temu medycyna idzie na przód :)

  OdpowiedzUsuń
 34. Wskazania bloga są nieprecyzyjne, więc dziś mamy 18.06.2015 r., zatem mam pytanie: pisze Pani, że będzie 'odpowiadać stopniowo', co to znaczy: jedno pytanie na rok uda się Pani ogarnąć? Proszę o określenie, czy udzieli Pani odpowiedzi na pytania Pana Ludwika? Bo są to ciekawe pytania i wielu rodziców chętnie poznałoby na nie odpowiedzi ze strony pediatry. Bo chcą wiedzieć czym szczepią swoje dzieci i w jakim celu.

  OdpowiedzUsuń
 35. Hmm, byłoby pięknie:) W ilu badaniach brała Pani udział i jakich? Na jak dużych grupach ludzi?

  OdpowiedzUsuń
 36. Autorka celowo nie wskazała precyzyjnej daty, gdyż zawsze wywiązuje się ze zobowiązań i nie składa obietnic bez pokrycia. Blog jest działaniem hobbystycznym, niekomercyjnym i dodatkowym do bycia matką, żoną, lekarką, nauczycielką akademicką i wielu innych działań jakie podejmuję w swoim życiu. Proszę zatem docenić mój wysiłek podjęty w celu szerzenia rzetelnej wiedzy i nie narzekać!

  OdpowiedzUsuń
 37. Myślę, że jest naprawdę nieźle, trzeba tylko umieć z tego korzystać... Pracowałam i nadal pracuję naukowo. Nie bardzo jednak wiem do czego Pan dąży. Czy żeby znać się na sztuce, trzeba umieć malować? Wyniki badań, obszerne opracowania i bazy danych są dostępne dla każdego lekarza - zarówno "naukowca" jak i klinicysty.

  OdpowiedzUsuń